Lệ Phí Visa

01. Lệ phí Visa Việt Nam

Là lệ phí mà người nộp đơn phải trả cho chúng tôi để xử lý  thư chấp thuận visa  cho người nộp đơn xin đóng dấu thị thực Việt Nam tại các sân bay ở Việt Nam.

02. Lệ phí đóng dấu Visa Việt Nam

Là lệ phí mà các ứng viên phải trả bằng tiền mặt tại quầy tiếp tân thị thực tại sân bay đến.

Phí Visa Du Lịch Cho Na Uy

TYPES OF VISASERVICE FEESTAMPING FEE
NORMAL PROCESSING 
(24-48 working hours)
URGENT 
(4-8 working hours)
EMERGENCY 
(1-4 working hours)
1 month single9.99 USD/paxPlus
19 USD/pax
Plus
49 USD/pax
25 USD/pax
1 month multiple14 USD/pax50 USD/pax
3 months single29 USD/pax25 USD/pax
3 months multiple35 USD/pax50 USD/pax

Lệ Phí Visa Kinh Doanh Cho Na Uy

TYPES OF VISASERVICE FEESTAMPING FEE
NORMAL PROCESSING 
(3-4 working days)
URGENT 
(4-8 working hours)
EMERGENCY 
(1-4 working hours)
1 month single90 USD/paxPlus
69 USD/pax
Plus
89 USD/pax
25 USD/pax
1 month multiple95 USD/pax50 USD/pax
3 months single115 USD/pax25 USD/pax
3 months multiple130 USD/pax50 USD/pax

Bảng Giá

1 month single

$48.99 /month
  • US$ 25/ pp. is required for visa stamp at airport. If choose visa at embassy, the visa stamp is regulated by the local embassy.

1 month single Business

$99.00 /month
  • US$ 25/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. Need more documentation. If not, you can choose tourist with VIP Fast Track.

1 month multi Business

$129.00 /month
  • US$ 50/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. If not, you can choose tourist with airport assistance or VIP Fast Track.

3 month single Business

$159.00 /month
  • US$ 25/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. If not, you can choose tourist with airport assistance or VIP Fast Track.