Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam (Mẫu NA1) sẽ được nộp tại quầy tiếp tân của Visa tại các sân bay Việt Nam để được cấp Visa vào hộ chiếu của bạn.

Biểu mẫu này là bắt buộc đối với tất cả những người muốn nhận Visa khi đến nơi.

* Những gì bạn cần nộp tại Visa khi đến quầy tại sân bay Việt Nam để có được Visa vào hộ chiếu của bạn:

Ø Hộ chiếu 
của bạn ØHard bản sao thư chấp thuận Visa của bạn (Thư chấp thuận Visa in trên giấy đã có). 
Ø Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam (Mẫu NA1) – đã hoàn tất thông tin. 
ØCao phí tại sân bay.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thành mẫu đơn xin thị thực Việt Nam với cách thức được sửa chữa tốt nhất. 
Có 20 điểm trong biểu mẫu. Chúng tôi sẽ giải thích từng cái một.

>>> Bạn tùy ý 1 ảnh trên biểu mẫu này. Bức ảnh có thể là 3 × 4 cm, 4 × 6 cm, 5 × 5 cm… nhưng nó phải có nền trắng.

· Số 1- Họ tên (bằng chữ in hoa): Bạn điền tên đầy đủ như trong hộ chiếu của bạn. Thứ tự tên của bạn không thành vấn đề. Chỉ cần chắc chắn rằng nó bao gồm tên của bạn, tên đệm và họ. 
· Số 2 – Giới tính: Đánh dấu ( ✔) là giới tính của bạn 
· Số 3 – Ngày sinh của bạn: Hoàn thành với định dạng dd / mm / yyyy 
· Số 4 – Nơi sinh của bạn: Điều này được thể hiện trong hộ chiếu của bạn. Vui lòng kiểm tra hộ chiếu của bạn và hoàn thành điểm này. 
· Số 5 – Quốc tịch khi sinh: Hoàn thành Quốc tịch khi sinh. 
· Số 6 – Quốc tịch hiện tại: Quốc tịch nào bạn thuộc về bây giờ. Điều này sẽ được hiển thị trong hộ chiếu của bạn 
· Số 7 – Tôn giáo: Tôn giáo hiện tại của bạn (Hãy để trống nếu bạn tự do tôn giáo)
· Số 8 – Nghề nghiệp: Công việc hiện tại của bạn 
· Số 9 – Tên công ty và địa chỉ doanh nghiệp: Tên và địa chỉ của công ty bạn hoặc nơi bạn làm việc hoặc học tập (Nếu có) 
· Số 10 – Địa chỉ thường trú – Điện thoại / Địa chỉ email: Hoàn thành địa chỉ nơi bạn đang sinh sống tại quốc gia của bạn với địa chỉ liên hệ và địa chỉ email. 
· Số 11 – Thành viên gia đình: Điểm này cần được điền đầy đủ thông tin về cha, mẹ hoặc người thân đang ở nước bạn, chứ không phải mọi người cùng đi với bạn. Điều này sẽ được sử dụng để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
· Số 12 – Hộ chiếu hoặc Số tài liệu du lịch quốc tế (Loại, Cơ quan cấp và Ngày hết hạn): Số hộ chiếu của bạn và Cơ quan cấp, cấp, Ngày hết hạn hộ chiếu của bạn. Kiểm tra hộ chiếu của bạn một lần nữa để hoàn thành điểm này. 
· Số 13 – Ngày nhập cảnh trước đó vào Việt Nam: Nếu bạn đã từng đến Việt Nam trước đây, hãy cạnh tranh với ngày (dd / mm / yyyy). Hãy để trống nếu bạn nhập Vietanm lần đầu tiên. 
· Số 14 – Ngày dự định nhập cảnh và thời gian lưu trú dự định tại Việt Nam: Ngày nhập cảnh Việt Nam và thời gian bạn muốn ở Việt Nam. 
· Số 15 – Mục đích nhập cảnh: Mục đích của mục nhập của bạn. Vui lòng kiểm tra lại bằng thư chấp thuận Visa. Bạn đã nộp đơn xin visa du lịch hoặc kinh doanh Visa trước đó. Điều này sẽ được hiển thị trên trang đầu tiên của thư chấp thuận Visa.
· Số 16 – Địa chỉ cư trú tạm thời dự định tại Việt Nam: Hoàn thành với địa chỉ khách sạn của bạn hoặc nơi bạn định cư trú tại Việt Nam. 
· Số 17 – Vui lòng để trống điểm này 
· Số 18 – Trẻ em dưới 14 tuổi đi kèm trong hộ chiếu (nếu có): Con bạn không có hộ chiếu riêng. Thông tin của họ nằm trên hộ chiếu của bạn. Và bạn cần phải attache ảnh và thông tin của họ về điểm này. 
Nếu con bạn có hộ chiếu riêng của họ rồi. Bạn không cần phải hoàn thành điểm này. Con của bạn cũng sẽ cần hoàn thành mẫu này. Một hình thức hoàn thành được reqreied cho họ. 
· Số 19 – Nộp đơn xin thị thực, từ… đến: Loại visa của bạn, một hoặc nhiều mục. Và bạn muốn ở lại Việt Nam bao lâu.
· Số 20 – Các yêu cầu khác: Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, bạn có thể đặt nó ở đây. 
Dòng cuối cùng: Hoàn tất, ngày hoàn thành mẫu đơn này và chữ ký và họ tên của người nộp đơn: Nơi bạn điền mẫu đơn này, ngày bạn hoàn thành nó. Bạn ký tên và ghi rõ họ tên. 
Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

>> Trong trường hợp bạn không có thư chấp thuận Visa, bạn có thể đăng ký tại đây
>> Tải về thư chấp thuận Visa Việt Nam tại đây .