Dịch Vụ

Chúng tôi mang lại điều gì ?

Chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ 

Đăng ký visa Việt Nam trực tuyến gồm 3 bước như điền thông tin, kiểm tra thông tin và thanh toán.

Dịch vụ xe đưa đón từ sân bay đến khách sạn và ngược lại.

Visa sẽ được xét duyệt ngay tại sân bay khi bạn đến Việt Nam

 Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với support@vietnamvisum.no. Hoặc nhấp vào bên dưới

AIRPORT FAST TRACK

TYPES OF FAST TRACKAIRPORT
HO CHI MINHHA NOIDA NANGCAM RANH
Airport Fast Track25 USD/pax25 USD/pax25 USD/pax25 USD/pax
Airport VIP Fast Track40 USD/pax40 USD/pax40 USD/pax40 USD/pax

DỊCH VỤ XE ĐÓN TẠI SÂN BAY

ECONOMY CAR PICK-UPAIRPORT
HO CHI MINHHA NOIDA NANGCAM RANH
4 seats25 USD25 USD35 USD35 USD
7 seats30 USD30 USD40 USD40 USD
16 seats90 USD90 USD100 USD100 USD
24 seats150 USD150 USD160 USD160 USD

Sản phẩm của chúng tôi

Vietnam


1 month single

US$ 25/ pp. is required for visa stamp at airport. If choose visa at embassy, the visa stamp is regulated by the local embassy.

$48.99

Vietnam


1 month single Business

US$ 25/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. Need more documentation. If not, you can choose tourist with VIP Fast Track.

$99.00

Vietnam


1 month multi Business

US$ 50/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. If not, you can choose tourist with airport assistance or VIP Fast Track.

$129.00

Vietnam


3 month single Business

US$ 25/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. If not, you can choose tourist with airport assistance or VIP Fast Track.

$159.00

Vietnam


3 months multi Business

US$ 50/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. If not, you can choose tourist with airport assistance or VIP Fast Track.

$199.00

Vietnam


6 months multi Business

US$ 95/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. If not, you can choose tourist with airport assistance or VIP Fast Track.

$450.00

Vietnam


1 year multi Business

US$ 135/ pp. is required for visa stamp at airport. For work and study at a Vietnamese company/ organization. If not, you can choose tourist with airport assistance or VIP Fast Track.

$550.00

Vietnam


Only Extra Service

Forgot to order extra service? Choose this option. Remember to provide correct info. Airport and car service, need to provide all changes within 24 hours or no refund.

$0.00