THỦ TỤC CẤP, ĐỔI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VIỆT NAM

1. CẤP HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA TỪNG CÓ HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VIỆT NAM
1.1. Phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Phòng Lãnh sự Đại sứ quán tại Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo.

1.2. Hồ sơ xin cấp Hộ chiếu bao gồm:
(i) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh
(ii) 02 ảnh 4 x 6 cm (phông nền màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng, mắt nhìn thẳng, không đeo kính màu, đầu để trần). Trong trường hợp ảnh nộp theo hồ sơ có điểm khác biệt với thực tế tại thời điểm Quý vị đến nộp hồ sơ hoặc ảnh không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Đại sứ quán có thể yêu cầu chụp lại ảnh.

(iii) Sơ yếu lý lịch
(iv) Bản sao giấy tờ chứng minh quý vị đang thường trú hợp pháp tại Na Uy, như hộ chiếu Na Uy hoặc thẻ cư trú Na Uy (phải xuất trình bản gốc để đối chiếu).
(v) Bản sao giấy tờ của Việt Nam để chứng minh quý vị có quốc tịch Việt Nam như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Chứng minh nhân dân, Giấy thông hành (cũ), Giấy đăng ký công dân, Sổ hộ khẩu, Thẻ căn cước, Bằng tốt nghiệp phổ thông/đại học, học bạ, bằng lái xe… (xuất trình bản gốc để đối chiếu)
(vi) Thông tin thân nhân tại Việt Nam (giấy tờ chứng minh quan hệ, địa chỉ, điện thoại liên hệ…)

1.3. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, cha, mẹ hoặc người giám hộ có thể nộp thay.

1.4. Thời hạn xử lý:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân. Thông tin hỗ trợ việc xác minh bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Na Uy, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam… Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin của người xin cấp hộ chiếu lần đầu về cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh nhân thân; thời gian xác minh có thể kéo dài (tùy từng hồ sơ cụ thể). Hộ chiếu được cấp khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt cấp hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Đối với các hồ sơ không hợp lệ, không đủ căn cứ xác minh thông tin nhân thân cho việc cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ hoàn trả hồ sơ theo quy định.

1.5. Lệ phí dịch vụ: theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam và căn cứ vào các chi phí phát sinh trong trường hợp Quý vị được yêu cầu bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ làm nhanh, làm ngoài giờ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 10:00 đến 12:00 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm (trừ ngày lễ của Việt Nam và Na Uy)

2. CẤP HỘ CHIẾU ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VIỆT NAM ĐÃ HẾT HẠN

2.1. Phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Phòng Lãnh sự-Đại sứ quán Việt Nam tại Oslo

2.2. Hồ sơ bao gồm:
(i) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh
(ii) 02 ảnh cỡ 2 x 2 inch hoặc 4 x 6 cm (phông nền màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng, mắt nhìn thẳng, không đeo kính màu, đầu để trần). Trong trường hợp ảnh nộp theo hồ sơ có điểm khác biệt với thực tế tại thời điểm Quý vị đến nộp hồ sơ hoặc ảnh không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị chụp lại ảnh.

(iii) Sơ yếu lý lịch
(iv) Xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh quý vị đang thường trú hợp pháp tại Na Uy, như hộ chiếu Na Uy hoặc thẻ thường trú Na Uy.
(v) Nộp bản gốc Hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn.

2.3. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, cha, mẹ hoặc người giám hộ có thể nộp thay. Trong trường hợp ảnh nộp theo hồ sơ có điểm khác biệt ảnh cũ tại thời điểm Quý vị đến nộp hồ sơ hoặc ảnh không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Đại sứ quán có thể yêu cầu công dân đến trực tiếp.

2.4. Thời hạn xử lý: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân. Thông tin hỗ trợ việc xác minh bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Na Uy, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam… Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin của người xin cấp hộ chiếu lần đầu về cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh nhân thân; thời gian xác minh có thể kéo dài (tùy từng hồ sơ cụ thể). Hộ chiếu được cấp khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt cấp hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Đối với các hồ sơ không hợp lệ, không đủ căn cứ xác minh thông tin nhân thân cho việc cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ hoàn trả hồ sơ theo quy định.

2.5 Lệ phí dịch vụ: theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam và căn cứ vào các chi phí phát sinh trong trường hợp Quý vị được yêu cầu bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ làm nhanh, làm ngoài giờ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 10:00 đến 12:00 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm (trừ ngày lễ của Việt Nam và Na Uy)

3. THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VIỆT NAM CÒN HẠN

3.1. Phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Phòng Lãnh sự – Đại sứ quán Việt Nam tại Oslo.

3.2. Hồ sơ bao gồm:

(i) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh
(ii) 02 ảnh cỡ 2 x 2 inch hoặc 4 x 6 cm (phông nền màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng, mắt nhìn thẳng, không đeo kính màu, đầu để trần). Trong trường hợp ảnh nộp theo hồ sơ có điểm khác biệt với thực tế tại thời điểm Quý vị đến nộp hồ sơ hoặc ảnh không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị chụp lại ảnh.

(iii) Nộp bản gốc hộ chiếu Việt Nam còn hạn.

(iv) Xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh quý vị đang thường trú hợp pháp tại Na Uy, như hộ chiếu Na Uy, thẻ cư trú tại Na Uy.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 10:00 đến 12:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Na Uy

3.3. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, cha, mẹ hoặc người giám hộ có thể nộp thay.

Trong trường hợp ảnh nộp theo hồ sơ có điểm khác biệt ảnh cũ tại thời điểm Quý vị đến nộp hồ sơ hoặc ảnh không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Đại sứ quán có thể yêu cầu công dân đến trực tiếp.

3.4 Trong trường hợp Quý vị không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán vì lý do bất khả
kháng:

3.4.1. Quý vị có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Đại sứ quán theo địa chỉ : P.O. Box 6635, St. Olavs Plass, 0130 Oslo.

3.4.2. Hồ sơ gửi: ngoài thành phần hồ sơ như nêu tại mục 1, quý vị cần thực hiện thủ tục công chứng tại cơ quan công chứng Na Uy (Public Notary) đối với các giấy tờ dưới đây và nộp cùng hồ sơ, cụ thể:
(i) Xác nhận là quý vị trực tiếp ký tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu trước mặt công chứng viên.
(ii) Xác nhận ảnh chụp gửi kèm theo hồ sơ là ảnh của quý vị.
(iii) Bản sao có công chứng hoặc bản chụp gửi kèm bản chính giấy tờ chứng minh tình trạng thường trú hợp pháp tại Na Uy.

3.5. Thời hạn xử lý:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân. Thông tin hỗ trợ việc xác minh bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Na Uy, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam…

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin của người xin cấp hộ chiếu lần đầu về cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh nhân thân; thời gian xác minh có thể kéo dài (tùy từng hồ sơ cụ thể). Hộ chiếu được cấp khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt cấp hộ chiếu của
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

3.6 Lệ phí dịch vụ: theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam và căn cứ vào các chi phí phát sinh trong trường hợp Quý vị được yêu cầu bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ làm nhanh, làm ngoài giờ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 10:00 đến 12:00 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm (trừ ngày lễ của Việt Nam và Na Uy)

4. CẤP LẠI HỘ CHIẾU DO HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CŨ CÒN HẠN NHƯNG BỊ HỎNG/THẤT LẠC
4.1. Phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Phòng Lãnh sự-Đại sứ quán Việt Nam tại Oslo.

4.2. Hồ sơ bao gồm:
(i) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh
(ii) 02 ảnh cỡ 2 x 2 inch hoặc 4 x 6 cm (phông nền màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng, mắt nhìn thẳng, không đeo kính màu, đầu để trần). Trong trường hợp ảnh nộp theo hồ sơ có điểm khác biệt với thực tế tại thời điểm Quý vị đến nộp hồ sơ hoặc ảnh không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị chụp lại ảnh.

(iii) Sơ yếu lý lịch

(iv) Đối với trường hợp hộ chiếu bị hỏng: Nộp bản gốc hộ chiếu bị hỏng.
(v) Đối với trường hợp hộ chiếu bị thất lạc: Nộp bản chụp hộ chiếu bị thất lạc (nếu có) hoặc xuất trình bản gốc giấy tờ của Việt Nam để chứng minh quý vị có quốc tịch Việt Nam và Đơn trình báo cảnh sát địa phương (Na Uy) về việc thất lạc hộ chiếu.

4.3. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người bị hạn chế năn g lực hành vi dân sự, cha, mẹ hoặc người giám hộ có thể nộp thay.

4.4 Thời hạn xử lý:
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu quý vị cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân. Thông tin hỗ trợ việc xác minh bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Na Uy, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam.

Đối với các hồ sơ không hợp lệ, không đủ căn cứ xác minh thông tin nhân thân cho việc cấp hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ hoàn trả hồ sơ theo quy định.

4.5 Lệ phí dịch vụ: theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam và căn cứ vào các chi phí phát sinh trong trường hợp Quý vị được yêu cầu bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ làm nhanh, làm ngoài giờ.

Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
(i) Giờ làm việc: 10:00 – 12:00 các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm, trừ ngày lễ của Việt Nam và Na Uy.
(ii) Điện thoại: (+47) 22 20 33 00.
(iii) Email: vietnamnorway@gmail.com