Câu Hỏi Thường Gặp

Các câu hỏi thường gặp

E-Visa cho Việt Nam là một tài liệu du lịch điện tử có thể được xử lý trực tuyến. Nó do Cục xuất nhập cảnh Việt Nam cấp và cho phép lưu trú tối đa 30 ngày liên tục kể từ ngày đến Việt Nam.

Hộ chiếu hiện tại có hiệu lực trong ít nhất sáu (6) tháng sau khi đến Việt Nam và thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ. Nếu thấy cần thiết, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung.

Công dân của 40 quốc gia được liệt kê dưới đây đủ điều kiện cho E-Visa Việt Nam, bao gồm Trung Quốc *, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Thụy Điển và Liên bang Nga.

Thời gian xử lý là 24 giờ, sau khi hoàn tất đơn đăng ký và mọi thông tin bổ sung đều có sẵn. Trong một số trường hợp, có thể mất tối đa 72 giờ. Tuy nhiên, bạn nên áp dụng ít nhất một tuần trước khi đến Việt Nam.

Tính năng như